เครื่องถ่ายเอกสารสำหรับเช่า

IR3235i

IR 3235i

35แผ่นต่อนาที

Copy Print /ขาวดำ

Scan สี /ขาวดำ

ค่าเช่า

 • S = 2,000 บา
 • Free ขาวดำ 4,000 แผ่น
 • M = 2,300 บาท
 • Free ขาวดำ 5,000 แผ่น
 • ส่วนเกิน 5,000แผ่น คิดแผ่นละ 0.35 สตางค์
 • L = 2,500 บาท
 • Free ขาวดำ 6,500 แผ่น
 • ส่วนเกิน 6,500 แผ่น คิดแผ่นละ 0.35 สตางค์
 • สัญญา 18 เดือน มัดจำก่อนติดตั้งเครื่อง 5,000 บาท
 • สัญญา 24 เดือนขึ้นไป ฟรีค่ามัดจำ
IR3245

IR 3245i

45 แผ่นต่อนาที

Copy Print /ขาวดำ

Scan สี /ขาวดำ

ค่าเช่า

 • M = 2,300 บาท
 • Free ขาวดำ 5,000 แผ่น
 • ส่วนเกิน 5,000 แผ่น คิดแผ่นละ 0.35 สตางค์
 • L = 2,500 บาท
 • Free ขาวดำ 6,500 แผ่น
 • ส่วนเกิน 6,500 แผ่น คิดแผ่นละ 0.35 สตางค์
 • สัญญา 18 เดือน มัดจำก่อนติดตั้งเครื่อง 5,000 บาท
 • สัญญา 24 เดือนขึ้นไป ฟรีค่ามัดจำ
IRADV 4245i

IRADV 4245i

45 แผ่นต่อนาที

Copy Print /ขาวดำ

Scan สี /ขาวดำ

ค่าเช่า

 • S = 2,500 บาท
 • Free ขาวดำ 5,000 แผ่น
 • ส่วนเกิน 5,000 แผ่น คิดแผ่นละ 0.35 สตางค์
 • M = 2,800 บาท
 • Free ขาวดำ 6,500 แผ่น
 • ส่วนเกิน 6,500 แผ่น คิดแผ่นละ 0.35 สตางค์
 • L = 3,000 บาท
 • Free ขาวดำ 8,500 แผ่น
 • ส่วนเกิน 8,500 แผ่น คิดแผ่นละ 0.35 สตางค์
 • สัญญา 18 เดือน มัดจำก่อนติดตั้งเครื่อง 5,000 บาท
 • สัญญา 24 เดือนขึ้นไป ฟรีค่ามัดจำ
IRADV4051i4251i

IRADV 4051i/4251i

51 แผ่นต่อนาที

Copy Print /ขาวดำ

Scan สี /ขาวดำ

ค่าเช่า

 • M = 2,800 บาท
 • Free ขาวดำ 6,500 แผ่น
 • ส่วนเกิน 6,500 แผ่น คิดแผ่นละ 0.35 สตางค์
 • L = 3,000 บาท
 • Free ขาวดำ 8,500 แผ่น
 • ส่วนเกิน 8,500 แผ่น คิดแผ่นละ 0.35 สตางค์
 • สัญญา 18 เดือน มัดจำก่อนติดตั้งเครื่อง 5,000 บาท
 • สัญญา 24 เดือนขึ้นไป ฟรีค่ามัดจำ
IRADVC5030i-C5235i

IRADV C5030i/C5235i

30/35 แผ่นต่อนาที

Copy Print /ขาวดำ

Scan สี /ขาวดำ

ค่าเช่า

 • S = 2,500 บาท
 • Free ขาวดำ 4,000 แผ่น Free สี 200 แผ่น
 • ส่วนเกินขาวดำ 4,000 แผ่น คิดแผ่นละ 0.35 สตางค์ ส่วนเกินสี 200 แผ่นคิดแผ่นละ 3 บาท
 • M = 2,800 บาท
 • Free ขาวดำ 6,000 แผ่น Free สี 300 แผ่น
 • ส่วนเกินขาวดำ 6,000 แผ่น คิดแผ่นละ 0.35 สตางค์ ส่วนเกินสี 300 แผ่นคิดแผ่นละ 3 บาท
 • L = 3,000 บาท
 • Free ขาวดำ 8,000 แผ่น Free สี 400 แผ่น
 • ส่วนเกินขาวดำ 8,000 แผ่น คิดแผ่นละ 0.35 สตางค์ ส่วนเกินสี 400 แผ่นคิดแผ่นละ 3 บาท
 • สัญญา 18 เดือน มัดจำก่อนติดตั้งเครื่อง 5,000 บาท
 • สัญญา 24 เดือนขึ้นไป ฟรีค่ามัดจำ

IRADV C5245i/C5250i/5255i

45/50/55 แผ่นต่อนาที

Copy Print /ขาวดำ

Scan สี /ขาวดำ

ค่าเช่า

 • M = 3,000 บาท
 • Free ขาวดำ 6,000 แผ่น Free สี 300 แผ่น
 • ส่วนเกินขาวดำ 6,000 แผ่น คิดแผ่นละ 0.35สตางค์ ส่วนเกินสี 300 แผ่นคิดแผ่นละ 3 บาท
 • L = 3,500 บาท
 • Free ขาวดำ 7,000 แผ่น Free สี 500 แผ่น
 • ส่วนเกินขาวดำ 8,000 แผ่น คิดแผ่นละ 0.35 สตางค์ ส่วนเกินสี 400แผ่นคิดแผ่นละ 3 บาท
 • สัญญา 18 เดือน มัดจำก่อนติดตั้งเครื่อง 5,000 บาท
 • สัญญา 24 เดือนขึ้นไป ฟรีค่ามัดจำ